27 czerwca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Oleny Dan: Pana Prof. dra hab. inż. Wojciecha Adamskiego z Politechniki Wrocławskiej oraz Pana Prof. dra hab. inż. Anatolia Hurynovicha z Politechniki Białostockiej.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Opracowanie koncepcji ograniczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Azowskiego przez hutę »Azovstal«" można się już zapoznać:

- opinia prof. dr hab. inż. Wojciecha Adamskiego
- opinia prof. dr hab. inż. Anatolia Hurynovicha

Promotorami rozprawy są Pani Prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak oraz Prof. dr hab. nauk chemicznych Aleksiej Kapustin z Nadazowskiego Uniwersytetu Technicznego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności