27 czerwca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Droździk: Pana Dra hab. inż. Piotra Koszelnika, prof. PRz z Politechniki Rzeszowskiej oraz Pana Dra hab. inż. Leszka Opyrchała, prof. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Specyfika przebiegu eutrofizacji i kształtowania się jakości wód w zbiornikach zaporowych” można się już zapoznać:

opinia Dra hab. inż. Leszka Opyrchała, prof. WAT.

Promotorem rozprawy jest Pani Prof. dr hab inż. Elena Neverova-Dziopak. Promotorem pomocniczym jest Dr inż. Zbigniew Kowalewski.

streszczenie rozprawy doktorskiej


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności