6 czerwca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgra inż. Wojciecha Matwija: Pana Dra hab. inż. Andrzeja Kwintę, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana Dra hab. inż. Andrzeja Pachutę, prof. PW z Politechniki Warszawskiej.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Metodyka badań techniką skaningu laserowego deformacji obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach górniczych” można się już zapoznać:

opinia dr hab. inż. Andrzeja Pachuty, prof. PW.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Tomasz Lipecki, natomiast promotorem pomocniczym jest Pan Dr inż. Wojciech Gruszczyński.

streszczenie rozprawy doktorskiej
 


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności