Komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych

Drukuj
Informujemy, że 31 lipca br. ukazał się Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Jest on dostępny online na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z tym Komunikatem Kwartalnik Naukowy "Geomatics and Environmental Engineering", którego Redakcja pracuje przy Naszym Wydziale, otrzymał 20 punktów i jest przypisany do 4-ch dyscyplin naukowych: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o Ziemi i środowisku.