4 lipca 2019 roku roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyraziła zgodę na przyjecie postępowań habilitacyjnych dr inż. Urszuli Olsińskiej z Politechniki Śląskiej, dra inż. Tomasza Salaty z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz dra inż. Marka Bogackiego.

Dr inż. Urszula Olsińska


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności