31 stycznia 2019 roku roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyraziła zgodę na przyjecie postępowań habilitacyjnych dr inż. Anny Trembeckiej oraz dr Katarzyny Szarłowicz z Wydziału Energetyki i Paliw AGH.

Dr inż. Anna Trembecka


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności