POWER 3.5 - rozliczenie stażu

Drukuj

W terminie do 7 dni  (liczone od daty zakończenia stażu określonej w umowie trójstronnej o staż) do Wydziałowego Biura Projektu (Budynek C-4, w pokoju 117 lub 119) należy dostarczyć:

 1. Uzupełniony i podpisany dziennik stażu (wzór na stronie, powinna znaleźć się tam inf. o szkoleniu BHP)
 2. Zaświadczenie o odbyciu stażu (wzór na stronie)
 3. Kserokopię zaświadczenia lekarskiego (jeśli nie została dostarczona wcześniej)

Po dostarczeniu wyżej wymienionych dokumentów można starać się o rozliczenie kosztów zakwaterowania, badań lekarskich oraz dojazdów. Dokumenty zgodnie z umową trójstronną należy dostarczyć wciągu 7 dni od zakończenia stażu do Wydziałowego Biura Projektu.


 ROZLICZENIE KOSZTÓW STAŻU:

I.  Rozliczenie badań lekarskich:

W ramach badań lekarskich refundowana jest kwota w wysokości 100 zł. W terminie do 7 od zakończenia stażu  należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zwrot kosztów badań lekarskich
 2. Rachunek otrzymany od ZOZ „medycyny pracy”


 II Rozliczenie zakwaterowania (nie dotyczy osób korzystających z akademika)

 W terminie do 7 od zakończenia stażu należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zwrot kosztów zakwaterowania - w podaniu o zwrot najlepiej krótko uzasadnić wybór, np. że odległość miedzy miejscem stałego zamieszkania, a miejscem odbywania stażu wynosi ... km. Wybór oferty najmu pokoju na ul. ..... uzasadniam niewielką odległością od firmy... i np. odmowami najmu innych lokali na tak krótki czas albo wyższymi cenami za wynajem. Należy podać numer konta, na które mają być zwrócone środki, okres odbywania stażu, kwotę o którą wnioskujecie.
 1. rozeznanie rynku, co najmniej 3 oferty. Mogą być to wydruki ofert z OLX (ważne by to były podobne lokalizacje). Lub wysłać e-mail 3 zapytania ofertowe i uzyskane odp.
 1. Kopię podpisanej umowy najmu mieszkania
 1. Potwierdzenie transakcji, - potwierdzenie wykonania przelewu,
 1. Fakturę lub rachunek -jeśli wynajmujący wystawia takie dokumenty. Jeśli wynajmujący pokój nie wystawia rachunku lub faktury to w podaniu o zwrot środków student powinien napisać, że wynajmujący nie wystawia takich dokumentów.

 

III.  Rozliczenie zakwaterowania (dotyczy osób korzystających z akademika)

Rozliczenie na podstawie listy osób, które zgłosiły, ze będą korzystać z akademika bezpośrednio między akademikiem, a Kwesturą. Studenta obowiązuje rozliczenie stażu. 


 IV. Rozliczenie kosztów dojazdu

Zwracana będzie kwota w maksymalnej wysokości 40 zł. W terminie do 7 od zakończenia stażu należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zwrot kosztów dojazdu
 2. Bilet za który chce się uzyskać zwrot
 3. Faktura lub rachunek jeśli są wystawione

 Uwaga !!! – jeśli osoba rozlicza wszystkie 3 pozycje muszą być napisane 3 oddzielne pisma o zwrot ! Pisma z prośbą o zwrot środków za poniesione wydatki związane ze stażem powinny być kierowane do Kwestury AGH. Data na podaniu powinna być datą po ukończeniu stażu czyli np. jeśli staż kończy się 31.08 to pismo o zwrot powinno być z datą najwcześniej 1.09.