28 marca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Mateusza Jabłońskiego: Pana Dr hab. inż. Kazimierza Ćmielewskiego, prof. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Pana Dr hab. inż. Ryszarda Mielimąkę, prof. PŚl z Politechniki Śląskiej.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie telemetrycznych metod pomiarowych do określenia deformacji rury szybowej i wież szybowych” można się już zapoznać:

opinia dr hab. inż. Ryszarda Mielimąki, prof. PŚl.

Promotorem rozprawy jest Dr hab inż. Wojciech Jaśkowski, prof. AGH.

streszczenie rozprawy doktorskiej
 


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności