Geomatics and Environmental Engineering zostało przyjęte do bazy Scopus

Drukuj
Miło nam poinformować, że Kwartalnik Naukowy "Geomatics and Environmental Engineering", którego Redakcja pracuje przy Naszym Wydziale, został oceniony pozytywnie pod kątem włączenia do bazy Scopus. W najbliższym czasie Wydawnictwo  podpisze umowę, na podstawie której artykuły publikowane w czasopiśmie będą indeksowane. Włączenie materiałów do bazy będzie następowało sukcesywnie po podpisaniu umowy.

Redaktor Naczelny, Dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH, składa podziękowania wszystkim Osobom zaangażowanym w osiągnięcie tego sukcesu.