Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju dla Absolwenta IŚ

Drukuj
W dniu 29 listopada 2018 roku Minister Inwestycji i Rozwoju po raz pierwszy w historii ogłosił Konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje i innowacje w dziedzinie Geoinformacji. Do konkursu były kwalifikowane te prace dyplomowe, które zostały zakwalifikowane przez rady wydziałów poszczególnych uczelni. W dniu 28 czerwca 2019 roku ogłoszono wyniki konkursu. Powołane przez Ministra Jury konkursu postanowiło wybrać i nagrodzić 4 prace magisterskie.

Jednym z czterech laureatów został mgr inż. Paweł Borek - Absolwent Naszego Wydziału na Kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Systemy Informacji o Środowisku. Tematem Jego pracy dyplomowej było „Opracowanie autorskiego systemu rejestracji i analizy zrzutów zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków w województwie łódzkim” . Praca została napisana pod opieką dr inż. Artura Krawczyka, a jej celem było opracowanie modelu bazy danych przestrzennych PostGIS zawierającego dane o zrzutach zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków oraz o geometrii sieci cieków województwa z uwzględnieniem ich danych wysokościowych. W kolejnym etapie pracy korzystając z platformy .Net 4.0 jej Autor oprogramował model i opracował interfejs graficzny do przetwarzania i analizy tych danych oraz korzystając z publicznie udostępnionych informacji pochodzących z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wprowadził dane do bazy i przedstawił jej działanie. Opracowany system pozwolił na inwentaryzację ładunku zrzutów zanieczyszczeń przypadających na dany odcinek rzeki włącznie z szacowaniem jego kumulacji uwzględniającej długość odcinka rzeki i jej spadku pomiędzy kolejnymi kolektorami ściekowymi.


Źródło: strona internetowa MIiR

Niewątpliwe na ten sukces złożyła się długoletnia praca Pana Pawła Borka w Studenckim Kole Naukowym KNGK „Geoinformatyka” WGGiIŚ. Paweł rozpoczął studia w 2012 roku a już w rok później dołączył do Koła Naukowego.  W następnym roku wygłaszał referat na sesji kół naukowych WGGiIŚ o fotowoltaice. Uczestniczł w kilku konferencjach „Budmika14” oraz w dwóch edycjach konferencji  „GIS w Inżynierii Środowiska”. W II Edycji Konferencji „GIS w Inżynierii Środowiska” 18 maja 2016 roku zajął III miejsce referując temat pod tytułem  „Definicja w środowisku CAD detalicznych elementów systemu HVAC w celu ich eksportu do standardu BIM w formacie .ifc”. Przy realizacji tego referatu już ujawniły się jego talenty programistyczne. W latach 2015/2016 był wiceprezesem a potem prezesem koła naukowego. Nagroda ministra jest bardzo dobrym podsumowaniem jego studenckiej kariery.