27 czerwca 2019 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła dwie uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dr inż. Anna Trembecka otrzymała stopień w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Optymalizacja geodezyjno-prawnych procedur nabywania nieruchomości na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz zbywania nieruchomości publicznych”.

Dr Katarzyna Szarłowicz z Wydziału Energetyki i Paliw AGH
 otrzymała stopień w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Analiza zmian zachodzących w środowisku wodnym w oparciu o radiometryczne badania osadów dennych”.

Gratulujemy.


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności