Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Agnieszce Teledze

Drukuj
30 maja 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Metodyka oceny ładu przestrzennego miast z wykorzystaniem GIS", której autorką była Pani mgr inż. Agnieszka Telega. 27 czerwca br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora w dyscyplina inżynieria lądowa i transport.
 
Promotorem pracy był Pan dr hab. inż.Wojciech Przegon, prof. UR, a promotorem pomocniczym Pani dr hab. inż. Agnieszka Bieda.

Gratulujemy!