28 marca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Sebastiana Aleksandrowicza: Panią Dr hab. inż. Katarzynę Osińską-Skotak z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Dr hab. inż. Piotra Wężyka, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Detekcja i klasyfikacja zmian pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych bardzo wysokiej rozdzielczości” można się już zapoznać:
opinia dr hab. inż. Piotra Wężyka, prof. n. UR.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Stanisław Lewiński, prof. n. CBK PAN


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności