Seminaria Habilitacyjne - 13 czerwca 2019 roku

Drukuj
Informujemy, że dnia 13 czerwca 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się dwa seminaria habilitacyjne.

O godz. 10:00 Pani dr inż. Izabela Bryt-Nitarska z Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie wygłosi referat pt. „Opracowanie procedury badawczej oceny skutków oddziaływań górniczych na budynki z uwzględnieniem ich zwiększonego zużycia technicznego i zmiany ich wartości". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Izabeli Bryt-Nitarskiej.

O godz. 12:00 Pan dr inż. Łukasz Ortyl wygłosi referat pt. „Teledetekcyjne techniki radarowe jako narzędzia geodezyjnej inwentaryzacji stanu obiektów budowlanych i ich otoczenia". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Łukasza Ortyla.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.