Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Telegi

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agnieszki Telegi,

która odbędzie się dnia 30 maja 2019 roku, o godz. 12:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Metodyka oceny ładu przestrzennego miast z wykorzystaniem GIS"

Promotor: 
Dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. n. UR

Promotor pomocniczy:
Dr hab. inż. Agnieszka Bieda

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Adrianna Czarnecka – Politechnika Warszawska 
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

 
streszczenie rozprawy doktorskiej