Seminaria Wydziałowe - 11 kwietnia 2019 roku

Drukuj
Informujemy, że dnia 11 kwietnia 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się trzy seminaria wydziałowe.

O godz. 9:00 Pani mgr inż. Agnieszka Struś wygłosi referat pt. „Optymalizacja procesu dopasowania obrazu do modelu przestrzennego w celu lokalizacji obiektów w środowisku przemysłowym”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Struś, której opiekunem naukowym jest Pan Dr hab. inż. Sławomir Mikrut.

O godz. 11:00 Pan mgr inż. Damian Kurdka wygłosi referat pt. „Wpływ efektów konwergencji komór solnych na kształtowanie się przemieszczeń w górotworze z oceną jego stabilności"Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Kurdki, którego opiekunem naukowym jest Pani Dr hab. inż. Agnieszka Malinowska.

O godz. 12:30 Pan mgr inż. Grzegorz Pasieka, absolwent Politechniki Krakowskiej, wygłosi referat pt. „Badanie przyczyn uszkodzeń membran do hemodializy oraz prognozowanie ich cyklu pracy"Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Pasieki, którego opiekunem naukowym jest Pan Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.