Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 10 kwietnia 2019

Drukuj
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 10 kwietnia 2019 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) przy ul. Sławkowskiej 17 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat pt. "Konwolucyjne sieci neuronowe i głębokie uczenie" wygłosi Dr hab. Andrzej Bielecki, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki Stosowanej.

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. Jacek Kozak

Sekretarz Komisji
Dr hab. inż Krystian KoziołStreszczenie wystąpienia:
Sztuczne sieci neuronowe to algorytmy, których działanie jest wzorowane na budowie i działaniu biologicznych sieci neuronowych. Badania nad sieciami neuronowym zostały zapoczątkowane pod koniec lat 50-tych XX wieku i zaowocowały wprowadzeniem różnego rodzaju sieci neuronowych oraz różnych metod ustalania ich parametrów – tzw. uczenie sieci neuronowej. W XXI wieku zaproponowano tzw. sieci konwolucyjne, które są odmianą warstwowej sieci neuronowej. Używane są przede wszystkim do analizy obrazów. Pozwalają zrozumieć strukturę obrazu w większym stopniu, niż sieci neuronowe stosowane dotychczas.
W referacie przedstawiona zostanie specyfika sztucznych sieci neuronowych oraz struktura i metody nauki sieci konwolucyjnych. Omówione zostaną zastosowania sieci konwolucyjnych.