Seminaria Wydziałowe - 4 kwietnia 2019 roku

Drukuj
Informujemy, że dnia 4 kwietnia 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się dwa seminaria wydziałowe.

O godz. 10:00 Pani mgr inż. Agnieszka Ochałek wygłosi referat pt. „Metody inwentaryzacji i badania deformacji obiektów podziemnych o znaczeniu historycznym”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Ochałek, której opiekunem naukowym jest Pan Dr hab. inż. Wojciech Jaśkowski, prof. AGH.

O godz. 12:00 Pan mgr inż. Przemysław Lisowski z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH wygłosi referat pt. „Wykorzystanie grafowej bazy danych do generowania modelu sieci nawigacyjnej po drogach lub w budynkach”Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Przemysława Lisowskiego, którego opiekunem naukowym jest Pani Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.