Seminarium wydziałowe - mgr inż. Tomasz Gorzelnik

Drukuj
Informujemy, że dnia 28 marca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Tomasz Gorzelnik, wygłosi referat pt. „Analiza czynników wpływających na występowanie epizodów wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w powietrzu w aglomeracji miejsko-przemysłowej z wykorzystaniem metod eksploracji danych”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Tomasza Gorzelnika, którego opiekunem naukowym jest Pan prof. dr hab. inż. Marian Mazur.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.