7 lutego 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Optymalizacja ustawień wejściowych wybranych systemów modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza stosowanych w skali lokalnej", której autorem był Pan mgr inż. Mateusz Rzeszutek.

28 lutego br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność inżynieria ochrony środowiska.

Promotorem pracy był Pan prof. dr hab. inż. Marian Mazur.

Gratulujemy!


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności