Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Tysiąc

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Pawła Tysiąc,

która odbędzie się dnia 21 marca 2019 roku, o godz. 12:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian strefy brzegowej w szczególności klifów"

Promotor: 
Dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. n. PGd

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Rafał Ossowski

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. n. PK – Politechnika Koszalińska
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

 
streszczenie rozprawy doktorskiej