Seminarium habilitacyjne - dr inż. Anna Trembecka

Drukuj
Informujemy, że dnia 29 listopada 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Anna Trembecka przedstawi referat pt. "Optymalizacja geodezyjno-prawnych procedur nabywania nieruchomości na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz zbywania nieruchomości publicznych".

Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Anny Trembeckiej.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.