Seminarium wydziałowe - mgr inż. Jakub Siwiec

Drukuj
Informujemy, że dnia 14 marca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 14:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Jakub Siwiec, wygłosi referat pt. „Integracja chmur punktów uzyskanych metodami naziemnego skaningu laserowego, powietrznego skaningu laserowego niskiego pułapu i SfM UAV dla wyznaczania geometrii obiektów przemysłowych”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Jakuba Siwca, którego opiekunem naukowym jest Pan dr hab. inż. Grzegorz Lenda, prof. n. AGH.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.