15 listopada 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Tysiąc: Panią Prof. dr hab. inż. Urszulę Litwin z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana Dr hab. inż. Jacka Katzera, prof. n. PK z Politechniki Koszalińskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian strefy brzegowej w szczególności klifów” można się już zapoznać:

opinia dr hab. inż. Jacka Katzera, prof. n. PK.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Marek Przyborski, prof. n. PGd., promotorem pomocniczym jest Pan Dr inż. Rafał Ossowski.

streszczenie rozprawy doktorskiej


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności