Recenzje rozprawy doktorskiej - mgr inż. Paweł Tysiąc

Drukuj
15 listopada 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Tysiąc: Panią Prof. dr hab. inż. Urszulę Litwin z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana Dr hab. inż. Jacka Katzera, prof. n. PK z Politechniki Koszalińskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian strefy brzegowej w szczególności klifów” można się już zapoznać:

opinia prof. dr hab. inż. Urszuli Litwin,
opinia dr hab. inż. Jacka Katzera, prof. n. PK.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Marek Przyborski, prof. n. PGd., promotorem pomocniczym jest Pan Dr inż. Rafał Ossowski.

streszczenie rozprawy doktorskiej