Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Preisnera

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Michała Preisnera,

która odbędzie się dnia 7 marca 2019 roku, o godz. 10:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Wpływ technologii oczyszczania na redukcję potencjału eutrofizującego ścieków komunalnych"

Promotor: 
Prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Zbigniew Kowalewski

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Daniel Słyś – Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

 
streszczenie rozprawy doktorskiej