Seminarium wydziałowe - mgr inż. Wojciech Luboń

Drukuj
Informujemy, że dnia 7 marca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Wojciech Luboń z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, wygłosi referat pt. „Ocena wpływu zanieczyszczenia powierzchni modułów fotowoltaicznych na efektywność ich pracy oraz efektów stosowania skojarzonego wytwarzania prądu i ciepła w modułach PVT”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Wojciecha Lubonia, którego opiekunem naukowym jest Pan dr hab. inż. Leszek Pająk.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.