Seminarium wydziałowe - mgr inż. Grzegorz Pełka

Drukuj
Informujemy, że dnia 28 lutego 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Grzegorz Pełka z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, wygłosi referat pt. „Wykorzystanie pomp ciepła typu powietrze-woda z ekologicznym czynnikiem roboczym w województwie małopolskim”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Grzegorza Pełki, którego opiekunem naukowym jest Pan dr hab. inż. Leszek Pająk.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.