20 grudnia 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Preisnera: Pana Prof. dr hab. inż. Daniela Słysia z Politechniki Rzeszowskiej oraz Pana Prof. dr hab. inż. Ziemowita Suligowskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ technologii oczyszczania na redukcję potencjału eutrofizującego ścieków komunalnych” można się już zapoznać:

Promotorem rozprawy jest Pani Prof. dr hab inż. Elena Neverova-Dziopak, promotorem pomocniczym jest Pan Dr inż. Zbigniew Kowalewski.
 


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności