31 stycznia 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła dwie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

Pan mgr inż. Radosław Zaborek otrzymał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność ochrona terenów górniczych. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Określanie położenia w przestrzeni elementów konstrukcyjnych w procesie rektyfikacji obiektów budowlanychodbyła się 17 stycznia 2019 roku.

Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Tomasz Niemiec.

Pan mgr inż. Michał Witkowski otrzymał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność budownictwo na terenach górniczych. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń tradycyjnej zabudowy LGOM" odbyła się również 17 stycznia 2019 roku.

Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Janusz Rusek. 

Gratulujemy!


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności