Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Rzeszutka

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Mateusza Rzeszutka,

która odbędzie się dnia 7 lutego 2019 roku, o godz. 10:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Optymalizacja ustawień wejściowych wybranych systemów modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza stosowanych w skali lokalnej"

Promotor: 
Prof. dr hab. inż. Marian Mazur

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Robert Oleniacz

Recenzenci:

Prof. dr hab. Józef Pastuszka – Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Bernard Połednik prof. PL – Politechnika Lubelska
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

 
streszczenie rozprawy doktorskiej