Seminarium wydziałowe - mgr inż. Damian Biel

Drukuj
Informujemy, że dnia 31 stycznia 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Damian Biel wygłosi referat pt. „Zastosowanie metod geodezyjnych do walidacji analiz Metodą Elementów Skończonych (MES) konstrukcji prętowych na terenach górniczych i prognoz deformacji”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Damiana Biela, którego opiekunem naukowym jest Pan dr hab. inż. Tomasz Lipecki.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.