18 października 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Mateusza Rzeszutka: Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Pastuszkę z Politechniki Śląskiej oraz Pana Dr hab. inż. Bernarda Połednika, prof. n. PL z Politechniki Lubelskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Optymalizacja ustawień wejściowych wybranych systemów modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza stosowanych w skali lokalnej”  można się już zapoznać:


Promotorem rozprawy jest Pan prof. dr hab. inż. Marian Mazur.Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności