Seminaria - 24 stycznia 2019

Drukuj
Informujemy, że dnia 24 stycznia 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria.

O godz. 11:00 odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Artur Adamek wygłosi referat pt. „Kalibracja geometryczna Mobilnej Platformy Górniczej jako element integracji sensorów pomiarowych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pan mgr inż. Artura Adamka, którego opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Tomasz Lipecki.

O godz. 12:30 odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Jacek Zyga z Politechniki Lubelskiej przedstawi referat pt. "Podobieństwo jako determinanta doboru nieruchomości w procedurach wyceny oraz opisu w katastrze"Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Jacka Zygi.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminariach.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.