Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Witkowskiego

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Michała Witkowskiego,

która odbędzie się dnia 17 stycznia 2019 roku, o godz. 12:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń tradycyjnej zabudowy LGOM"

Promotor: 
Dr hab. inż. Janusz Rusek

Recenzenci:

Dr hab. inż. Leszek Szojda, prof. n. PŚl – Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Krzysztof Tajduś, prof. n. IMG PAN – Instytut Mechaniki Górotworu PAN
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

 
streszczenie rozprawy doktorskiej