Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 9 stycznia 2019

Drukuj
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 9 stycznia 2019 r. o godz. 13:30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat pt. "Sieć astronomiczno-geodezyjna na podstawie lokalizacji kopców i budowli sakralnych Krakowa" wygłosi Prof. dr hab. Władysław Góral.

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Sekretarz Komisji
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Streszczenie wystąpienia:
Prezentowana sieć astronomiczno - geodezyjna jest odniesiona do układu horyzontalnego o początku na kopcu Kraka. Lokalizacja wielu kościołów i klasztorów krakowskich wyznacza interesujące linie o aspekcie astronomiczno-kalendarzowym. Linie te są zgodne z kierunkiem wschodu i zachodu Słońca w dniu przesilenia letniego oraz zimowego obserwowanego przez obserwatora na kopcu Kraka na tle charakterystycznych punktów na widnokręgu. Kolejne cztery kierunki wschodu i zachodu Słońca skojarzone są z kierunkiem kopiec Kraka - kopiec Wandy. Obserwator znajdujący na kopcu Kraka obserwuje wschód Słońca nad kopcem Wandy w dniu 1 maja i 12 sierpnia. Zaś obserwator znajdujący się na kopcu Wandy obserwuje zachód Słońca nad kopcem Kraka w dniu 6 lutego i 4 listopada. Kilka klasztorów i kościołów krakowskich jest również zlokalizowana na liniach równoległych z linią kopiec Kraka - kopiec Wandy. Powyższe cztery daty wraz datą przesilenia letniego i zimowego oraz z datą równonocy wiosennej i jesiennej dzielą rok w przybliżeniu na osiem równych części. Na obszarze Krakowa znajdują się ponadto kościoły wyznaczające linie południkowe. Okazuje się, że wszystkie wyżej wymienione linie są zakodowane wewnątrz kopca Kraka w postaci 11-stu linii śladów kołków (płotów) biegnących radialnie od śladu słupa centralnego.
Linie te zostały przedstawione na trzech przekrojach poziomych w ramach dokumentacji wyników wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych na kopcu Kraka w latach 1937-19 39. W prezentacji omawia się szczegółowo zastosowaną metodę deszyfracji tego kodu. Wiedza astronomiczno-kalendarzowa zakodowana we wnętrzu kopca Kraka jest porównywana z wynikami badań z zakresu astronomii z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu na obszarze Europy Środkowej.