18 października 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Witkowskiego: Pana Dr hab. inż. Leszka Szojdę, prof. n. PŚl z Politechniki Śląskiej oraz Pana Dr hab. inż. Krzysztofa Tajdusia, prof. n. IMG PAN z Instytutu Mechaniki Górotworu PAN.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń tradycyjnej zabudowy LGOM” można się już zapoznać:


Promotorem rozprawy jest Pan dr hab. inż. Janusz Rusek.

 


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności