28 czerwca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Radosława Zaborka: Pana Dr hab. inż. Krzysztofa Gromysza, prof. n. PŚl z Politechniki Śląskiej oraz Pana Dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG z  Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Określanie położenia w przestrzeni elementów konstrukcyjnych w procesie rektyfikacji obiektów budowlanych”  można się już zapoznać:
Promotorem rozprawy jest Pan dr hab. inż. Tomasz Niemiec.Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności