Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Radosława Zaborka

Drukuj
28 czerwca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Radosława Zaborka: Pana Dr hab. inż. Krzysztofa Gromysza, prof. n. PŚl z Politechniki Śląskiej oraz Pana Dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG z  Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Określanie położenia w przestrzeni elementów konstrukcyjnych w procesie rektyfikacji obiektów budowlanych”  można się już zapoznać:
opinia Pana dr hab. inż. Krzysztofa Gromysza, prof. n. PŚl,
opinia Pana dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG.

Promotorem rozprawy jest Pan dr hab. inż. Tomasz Niemiec.

streszczenie rozprawy doktorskiej