Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 12 grudnia 2018

Drukuj
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 9 stycznia 2019 r. o godz. 13:30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat pt. "Monitorowanie obszarów wtórnej sukcesji leśnej w oparciu o analizy chmur punktów lotniczego skanowania laserowego" wygłosi dr inż. Marta Szostak - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa.

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Sekretarz Komisji
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Streszczenie wystąpienia:
Występowanie procesu wtórnej sukcesji leśnej często wynika ze zmiany sposobu użytkowania gruntów w tym min. zaprzestania produkcji rolnej. W niniejszych badaniach monitorowano dynamikę zmian w zakresie użytkowania terenu i procesu sukcesji roślinności o charakterze leśnym. Szczegółowo analizowano obszar w gminie Milicz (województwo dolnośląskie), znajdujący się sąsiedztwie terenów leśnych PGL Lasy Państwowe. Analizowane działki ewidencyjne figurowały w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rolne, łąki lub pastwiska, a faktycznie nie były użytkowane rolniczo, lecz objęte procesem wtórnej sukcesji leśnej. Na postawie przetwarzania chmur punktów z lotniczego skanowania laserowego (ang. Airborne Lase Scanning; ALS), określono szczegółowe informacje przestrzenne w zakresie kształtujących się zbiorowisk leśnych. Bazą do analiz były znormalizowane Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (zNMPT) utworzone z chmur punktów ALS z roku 2007, 2012 i 2015. W wyniku opracowania został określony zasięg obszaru sukcesji leśnej dla okresu 2007 – 2015. Wyznaczono charakterystyki przestrzenne roślinności min. wysokość i zwarcie oraz ich różnice w analizowanym okresie czasowym, wykazując postępowanie procesu wtórnej sukcesji leśnej.