WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

20 września 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Pan Dr inż. Janusz Rusek otrzymał stopień w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność budownictwo na terenach górniczych. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem Ocena zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego".

Pan Dr inż. Przemysław Leń otrzymał stopień w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności geodezja rolna i kataster. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Metodyka kompleksowej identyfikacji obszarów wiejskich na potrzeby procesu scalenia i wymiany gruntów".

Pani Dr inż. Małgorzata Buśko otrzymała stopień w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności gospodarka nieruchomościami i kataster. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem Autorskie rozwiązania optymalizacji procedur formalno-prawnych i technicznych związanych z aktualizacją bazy danych katastru nieruchomości w aspekcie budynków".

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic