WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Uchwały w sprawie nadania stopnia doktora

20 września 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła dwie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

Pani mgr inż. Magdalena Wanat-Milaniak otrzymała stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność inżynieria wodna. Publiczna obrona Jej rozprawy doktorskiej pt. "Zastosowanie metody periodogramu do klasyfikacji wyników pomiarów wykonywanych na zaporach" odbyła się 28 czerwca 2018 roku.

Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. n. AGH. 

Pani mgr inż. Żanna Stręk otrzymała stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność kataster i gospodarka nieruchomościami. Publiczna obrona Jej rozprawy doktorskiej pt. "Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów" odbyła się 5 lipca 2018 roku.

Promotorem pracy był Pan prof dr hab. inż. Karol Noga z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a promotorem pomocniczym Pan dr inż. Przemysław Leń.

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic