WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sroki

17 maja 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sroki: Pana Prof dr hab. inż. Piotra Grubę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Panią Dr hab. Marię Niklińską z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów” można się już zapoznać:
opinia Pana Prof dr hab. inż. Piotra Gruby,
opinia Pani Dr hab. Marii Niklińskiej.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Marcin Chodak, prof. n. AGH.

streszczenie rozprawy doktorskiej


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic