WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Ewelina Wójciak

14 czerwca 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości gruntowych dla zmiennych uwarunkowań planistycznych", której autorką jest Pani mgr inż. Ewelina Wójciak.
28 czerwca br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność gospodarka nieruchomościami.
 
Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH, a promotorem pomocniczym Pani dr inż. Agnieszka Bieda.

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic