WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Wójciak

22 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Wójciak: Panią Dr hab. inż. Katarzynę Sobolewską-Mikulską, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Dr hab. inż. Radosława Cellmera, prof. n. UWM  z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości gruntowych dla zmiennych uwarunkowań planistycznych” można się już zapoznać:
- opinia Pani Dr hab. inż. Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej, prof. n. PW,
- opinia Pana Dr hab. inż. Radosława Cellmera, prof. n. UWM.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH; promotorem pomocniczym jest Pani Dr inż. Agnieszka Bieda.

streszczenie rozprawy doktorskiej


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic