WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Żanny Stręk

19 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Żanny Stręk: Panią Prof. dr hab. Sabinę Źróbek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pana Dr hab. inż. Wojciecha Przegona prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów” można się już zapoznać:
- opinia Pani Prof. dr hab. inż. Sabiny Źróbek,
- opinia Pana Dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. n. UR.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab inż. Karol Noga z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

streszczenie rozprawy doktorskiejRedakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic