WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Wanat-Milaniak

1 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Wanat-Milaniak: Pana Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PK z Politechniki Krakowskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie metody periodogramu do klasyfikacji wyników pomiarów wykonywanych na zaporach” można się już zapoznać:
opinia Pana Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW,
opinia Pana Dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PK.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Leszek Opyrchał prof AGH.

streszczenie rozprawy doktorskiej


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic