WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Dominik Madusiok

26 kwietnia 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy eksploatacji kruszywa spod lustra wody w aspekcie bezpieczeństwa obiektów inżynierskich", której autorem jest Pan mgr inż. Dominik Madusiok.
17 maja br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja górnicza.
 
Promotorem pracy była Pani dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH, a promotorem pomocniczym Pan dr inż. Rafał Gawałkiewicz.

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic