WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Madusioka

14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dominika Madusioka: Pana Dr hab. inż. Ryszarda Mielimąkę, prof. n. PŚl z Politechniki Śląskej oraz Pana Dr hab. inż. Andrzeja Kwintę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy eksploatacji kruszywa spod lustra wody w aspekcie bezpieczeństwa obiektów inżynierskich” można się już zapoznać:


Promotorem rozprawy jest Pani dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH.
Promotorem pomocniczym jest Pan dr inż. Rafał Gałkiewicz.

Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic