WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Młyńskiego

14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dariusza Młyńskiego (UR w Krakowie): Panią dr hab. inż.  Tamarę  Agatę  Tokarczyk, prof. n. IMGW z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Pana dr hab. inż. Mariusza Sojkę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ charakterystyk fizjograficznych i czynników meteorologicznych na kształtowanie się przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewniach dorzecza górnej Wisły” można się już zapoznać:

Promotorem rozprawy jest Pan dr hab inż. Andrzej Wałęga z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Promotor pomocniczy - dr inż. Tomasz Stachura z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

streszczenie rozprawy doktorskiej


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic